دسته بندی

Share

» :: بانک کتاب های درمان پذیرش و تعهد (ACT) به همراه مقالات مربوط به اکت
بانکی کامل از کتاب های مربوط به درمان پذیرش و تعهد همراه با ده ها مقاله سال های اخیر در خصوص این رویکرد درمانی موثر و کارآمد

سری کتاب های مرجع انگلیسی در خصوص درمان پذیرش و تعهد (اَکت) را می توانید به صورت اینترنتی با کمترین هزینه خرید و همین الآن دانلود کنید. قیمت کل این مجموعه  فقط بیست هزار تومان است و بلافاصله بعد از خرید می توانید آن را دانلود نمائید.
*************
لیست کتاب های مرجع در خصوص درمان پذیرش و تعهد

کتاب ۱: درمان پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی


کتاب درمان پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی
Georg H. Eifert – Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders
English | 2005 | ISBN: 1572244275 | 304 pages | EPub | 3.4 MB

****

کتاب ۲: پذیرش و تعهد جلد دوم : فرآیند و تمرینات ذهن آگاهانه


Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition

The Process and Practice of Mindful Change
Language: English | EPUB| ISBN-10: 1609189620 | 2011 | 402 pages | 0.5 MB


****

کتاب ۳: پذیرش و تعهد برای اختلالات خوردن


درمان پذیرش و تعهد برای اختلالات خوردن: راهنمای فرآیند محور برای درمان آنورکسیا و بولیمیا
Emily K. Sandoz, Kelly G. Wilson, “Acceptance and Commitment Therapy for Eating Disorders: A Process-Focused Guide to Treating Anorexia and Bulimia”
English | ISBN: 1572247339, 162625396X | 2011 | 256 pages | EPUB | 1 MB

***

کتاب ۴:اصول و تمرینات درمان تعهد و پذیرش برای تغییرات جدی رفتاری( شرح مداخلات)


کتاب ۴:اصول و تمرینات درمان تعهد و پذیرش برای تغییرات جدی رفتاری( شرح مداخلات)
Kirk Strosahl, “Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice for Focused Acceptance and Commitment Therapy”
English | ISBN: 1608823458 | 2012 | 272 pages | PDF | 2 MB

***

کتاب ۵: خرد درک تفاوت: کتاب کار درمان پذیرش و تعهد برای غلبه بر سوء مصرف مواد


خرد درک تفاوت: کتاب کار درمان پذیرش و تعهد برای غلبه بر سوء مصرف مواد

Troy DuFrene, Kelly Wilson, “The Wisdom to Know the Difference: An Acceptance and Commitment Therapy Workbook for Overcoming Substance Abuse”
ISBN: 1572249285 | 2012 | EPUB | 184 pages | 893 KB


***

کتاب ۶:درمان پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی


درمان پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی

Matthew McKay, Avigail Lev, “Acceptance and Commitment Therapy for Interpersonal Problems”
۲۰۱۳ | ISBN-10: 1608822893 | 216 pages | EPUB | 1 MB


***

کتاب ۷:درمان پذیرش و تعهد: یک رویکرد تجربی برای تغییر رفتار


http://s3.picofile.com/file/8208081442/actbook07.jpg

درمان پذیرش و تعهد: یک رویکرد تجربی برای تغییر رفتار

Steven C. Hayes, Kirk Strosahl, Kelly G. Wilson – Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change
Published: 1999-08-15 | ISBN: 1572304812, 1572309555 | PDF | 304 pages | 1 MB


***

کتاب ۸:ذهن آگاهی برای دو نفر: رویکرد درمان پذیرش و تعهد به ذهن آگاهی در رواندرمانی


http://s6.picofile.com/file/8208083176/actbook08.jpg

ذهن آگاهی برای دو نفر: رویکرد درمان پذیرش و تعهد به ذهن آگاهی در رواندرمانی

Mindfulness for Two: An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy by Kelly G. Wilson
۲۰۰۹ | ISBN: 1572246316, 1608822664 | English | 256 pages | PDF | 1 MB


***

کتاب ۹:درمان پذیرش و تعهد «اَکت» واژه به واژه :متون تفسیرشده برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد


http://s3.picofile.com/file/8208084476/actbook09.jpg

«اَکت» واژه به واژه :متن تفسیرشده برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد

ACT Verbatim for Depression and Anxiety: Annotated Transcripts for Learning Acceptance and Commitment Therapy
Language: English | PDF | ISBN-10: 1572245239 | 2008 | 248 pages | 1 MB


***

کتاب ۱۰:درمان پذیرش و تعهد و نظریه چارچوب رفتاری در روابط


http://s3.picofile.com/file/8208085868/actbook10.jpg

درمان پذیرش و تهد و نظریه چارچوب رفتاری در روابط

Joanne Dahl, “ACT and RFT in Relationships: Helping Clients Deepen Intimacy and Maintain Healthy Commitments Using Acceptance and Commitment Therapy and Relational Frame Theory”
English | ISBN: 1608823342 | 2014 | 296 pages | PDF | 2 MB


***

کتاب ۱۱:گیرنیافتدان در درمان پذیرش و تعهد: راهنمای بالینی برای غلبه بر موانع متداول در درمان پذیرش و تعهد


http://s6.picofile.com/file/8208089192/actbook11.jpg

گیرنیافتدان در درمان پذیرش و تعهد: راهنمای بالینی برای غلبه بر موانع متداول در درمان پذیرش و تعهد

Russ Harris, “Getting Unstuck in ACT: A Clinician’s Guide to Overcoming Common Obstacles in Acceptance and Commitment Therapy”
English | ISBN: 1608828050 | 2013 | 176 pages | PDF | 1 MB


***


کتاب ۱۲:کتاب کار پذیرش و ذهن آگاهی برای خجالت و اضطراب اجتماعی


http://s6.picofile.com/file/8208177276/actbook12.jpg

کتاب کار پذیرش و ذهن آگاهی برای خجالت و اضطراب اجتماعی

Zindel V. Segal, Jan E. Fleming, Nancy L. Kocovski, “The Mindfulness and Acceptance Workbook for Social Anxiety and Shyness: Using Acceptance and Commitment Therapy to Free Yourself from Fear and Reclaim Your Life (New Harbinger Self-Help Workbook)”
ISBN: 1608820807 | 2013 | EPUB | 168 pages | 7 MB

***

کتاب ۱۳:«اَکت» در عمل : مفهوم سازی مورد در درمان پذیرش و تعهد


http://s6.picofile.com/file/8208169984/actbook13.jpg

«اَکت» در عمل : مفهوم سازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

Patricia A. Bach, Daniel J. Moran and Steven C. Hayes, “ACT in Practice: Case Conceptualization in Acceptance and Commitment Therapy”
English | ISBN: 1608828212, 157224478X | 2008 | 334 pages | PDF | 18 MB

***

کتاب ۱۴: نظریه چارچوب رابطه ای


http://s6.picofile.com/file/8208170084/actbook14_41j.jpg

نظریه چارچوب رابطه ای

Steven C. Hayes, Dermot Barnes-Holmes, Bryan Roche – Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian Account of Human Language and Cognition
Published: 2001-05-31 | ISBN: 0306466007, 1475775210 | PDF | 284 pages | 3 MB


***

کتاب ۱۵:یادگیری اَکت: جزوه آموزشی برای درمانگران


http://s6.picofile.com/file/8208170126/actbook15.jpg

یادگیری اَکت: جزوه آموزشی برای درمانگران

Learning ACT: An Acceptance and Commitment Therapy Skills-Training Manual for Therapists by Jason Luoma, Steven C. Hayes, Robyn Walser
English | 2007 | ISBN: 1572244984 | 320 pages | PDF | 2 MB

***

کتاب ۱۶:اکت ساده می شود: درمان پذیرش و تعهد به زبان ساده از دکتر راس هریس


http://s6.picofile.com/file/8208170200/actbook16.jpg
اکت ساده می شود: درمان پذیرش و تعهد به زبان ساده از دکتر راس هریس

Dr. Russ Harris, “Act Made Simple: An Easy-to-Read Primer on Acceptance and Commitment Therapy”
English | ISBN: 1572247053 | 2010 | 248 pages | PDF, EPUB | 13 MB

***

کتاب ۱۷: همسران ذهن آگاه


http://s6.picofile.com/file/8208174718/actbook17j.jpg
همسران ذهن آگاه
The Mindful Couple: How Acceptance and Mindfulness Can Lead You to the Love You Want by Robyn D Walser PhD and Darrah Westrup PhD
English | 2009 | ISBN: 1572246170 | 176 pages | EPUB | 0,2 MB

****

کتاب ۱۸:پیشرفت های نظریه چارچوب رفتاری


http://s6.picofile.com/file/8208170418/actbook18.jpg

پیشرفت های نظریه چارچوب رابطه ای : پژوهش ها و کاربردها

Simon Dymond and Brian Roche, “Advances in Relational Frame Theory: Research and Application”
English | ISBN: 1608824470 | 2013 | 304 pages | PDF | 23 MB


***

کتاب ۱۹:یادگیری آر اِف تی: مقدمه ای بر نظریه چارچوب رابطه ای و کاربردهای بالینی آن


http://s3.picofile.com/file/8208170642/actbook19.jpg

یادگیری آر اِف تی: مقدمه ای بر نظریه چارچوب رابطه ای و کاربردهای بالینی آن

Dr. Niklas Torneke, “Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Applications”
English | ISBN: 1572249064 | 2010 | 267 pages | PDF | 10 MB


***

کتاب ۲۰:راهنمای اَکت برای درمانگران شناختی رفتاری


http://s6.picofile.com/file/8208170718/actbook20.jpg

راهنمای درمانگران شناختی رفتاری برای اَکت: چگونه بین
A CBT Practitioner’s Guide to ACT: How to Bridge the Gap Between Cognitive Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy
English | ISBN: 1572245514 | 2008 | 224 pages | PDF | 2 MB

***

کتاب ۲۱: ماتریس «اَکت»


http://s3.picofile.com/file/8208170800/actbook21.jpg

ماتریس اکت

Kevin L. Polk, Benjamin Schoendorff, “ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations”
English | ISBN: 1608829235 | 2014 | 256 pages | PDF | 2 MB


***

اکت ۲۲: زندگی آن سوی آسیب


http://s3.picofile.com/file/8208170884/actbook22.jpg

زندگی آن سوی آسیب

Victoria M. Follette, ‎Jacqueline Pistorello – Finding Life Beyond Trauma: Using Acceptance and Commitment Therapy to Heal from Post-Traumatic Stress and Trauma-Related Problems
Published: 2007-07-01 | ISBN: 1572244976 | EPUB | 280 pages | 3 MB


***

کتاب ۲۳: اکت با عشق


http://s3.picofile.com/file/8208174792/actbook23.jpg

اکت با عشق

Act With Love: Stop Struggling, Reconcile Differences, and Strengthen Your Relationship With Acceptance and Commitment Therapy By Russ Harris
۲۰۰۹ |  Pages | ISBN: 1572246227 | EPUB| 1 MB

***

لیست مقالات اَکت سری اول:
۲۰۱۲-An-Experimental-Investigation-of-Cognitive-Defusion

۲۰۱۲-Acceptance-and-Commitment-Therapy-versus-Traditional-Cognitive-Behavioral-Therapy-A-Systematic-Review-and-Meta-analysis-of-Current-Empirical-Evidence

۲۰۱۱-Acceptance-and-Commitment-Therapy-for-the-treatment-of-stress-among-social-workers-A-randomized-controlled-trial

۲۰۱۱-Acceptance-and-Commitment-Therapy-for-Psychological-and-Physiological-Illness-–-A-Systematic-Review-for-Social-Workers
۲۰۱۱-Acceptance-and-Commitment-Therapy-and-Contextual-Behavioral-Science-Examining-the-Progress-of-a-Distinctive-Model-of-Behavioral-and-Cognitive-Therapy

۲۰۱۱-A-review-of-acceptance-and-commitment-therapy-ACT-and-recommendations-for-continued-scientific-advancement

۲۰۱۱-A-Relational-Frame-Analysis-of-Defusion-Interactions-in-Acceptance-and-Commitment-Therapy
۲۰۱۱-A-Pilot-Study-of-Acceptance-and-Commitment-Therapy-for-Promotion-of-Physical-Activity
۲۰۱۱-A-Brief-Educational-Intervention-Using-Acceptance-and-Commitment-Therapy-Four-Injured-Athletes-Experiences_2

۲۰۱۰-A-Review-of-Acceptance-and-Commitment-Therapy-ACT-Empirical-Evidence-Correlational-Experimental-Psychopathology-Component-and-Outcome-Studies

۲۰۱۰-A-randomized-clinical-trial-of-Acceptance-and-Commitment-Therapy-vs.-Progressive-Relaxation-Training-for-obsessive-compulsive-disorder

۲۰۰۹-Assessment-of-parental-experiential-avoidance-in-a-clinical-sample-of-children-with-anxiety-disorders

۲۰۰۹-Acceptance-based-coping-and-the-psychological-adjustment-of-Asian-and-Caucasian-Americans

۲۰۰۹-Acceptance-and-Commitment-Therapy-in-the-treatment-of-panic-disorder
۲۰۰۹-Acceptance-and-commitment-therapy-and-the-therapeutic-relationships-stance
۲۰۰۹-Acceptance-and-Commitment-Therapy-ACT-in-the-treatment-of-panic-disorder
۲۰۰۸-ACT-and-CBT-for-anxiety-disorders-Different-treatments-similar-mechanisms
۲۰۰۸-Acceptance-enhanced-behavior-therapy-AEBT-for-trichotillomania-and-chronic-skin-picking
۲۰۰۸-Acceptance-and-Commitment-Therapy-Applied-to-Treatment-of-Auditory-Hallucinations
۲۰۰۶-Acceptance-and-Commitment-Therapy-in-the-Rehabilitation-of-a-Girl
۲۰۰۶-Acceptability-and-suppression-of-negative-emotion-in-anxiety-and-mood-disorders
۲۰۰۵-Acceptance-and-Commitment-Therapy-Model-processes-and-outcomes

۲۰۰۵-A-prospective-study-of-acceptance-of-pain-and-patient-functioning-with-chronic-pain

۲۰۰۴-Acceptance-Based-Treatment-for-Smoking-Cessation

۲۰۰۴-Acceptance-and-Commitment-Therapy-Relational-Frame-Theory-and-the-Third-Wave-of-Behavioral-and-Cognitive-Therapies
۲۰۰۴-Acceptance-and-Commitment-Therapy-Relational-Frame-Theory-and-the-third-wave-of-behavior-therapy

۲۰۰۴-Acceptance-and-Commitment-Therapy-and-the-Treatment-of-Persons-at-Risk-for-Long-Term-Disability-Resulting-From-Stress-and-Pain-Symptoms-A-Preliminary-Randomized-Trial_2

۲۰۰۴-A-Preliminary-Trial-of-Twelve-Step-Facilitation-and-Acceptance-and-Commitment-Therapy-With-Polysubstance-Abusing-Methadone-Maintained-Opiate-Addicts

۲۰۰۴-A-mindfulness-acceptance-commitment-based-approach-to-athletic-performance-enhancement-theoretical-considerations

۲۰۰۳-Acceptance-and-Commitment-Therapy-for-psychosis

۲۰۰۲-Acceptance-mindfulness-and-science.-Clinical-Psychology-Science-and-Practice
۲۰۰۲-Acceptance-and-commitment-therapy-in-the-treatment-of-symptoms-of-psychosis
۲۰۰۱-Acceptance-in-behavior-therapy-Understanding-the-process-of-change
۲۰۰۰-Acceptance-and-Commitment-Therapy-ACT-in-Panic-Disorder-with-Agoraphobia
۱۹۹۸-Assessing-the-Field-Effectiveness-of-Acceptance-and-Commitment-Therapy-An-Example-of-the-Manipulated-Training-Research-Methodخرید و دانلود محصول

1395/02/23
بانک , کتاب , های , درمان , پذیرش , و , تعهد , (ACT) , به , همراه , مقالات , مربوط
حجم فایل : 200 مگابایت | تعداد کتاب ها : بیش از 25 کتاب |